SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Amoniak

AmoniakP_Amoniak

Amoniak (P; látková konc. [µmol/l] *)


Amoniak (P; látková konc. [µmol/l] *)

Amoniak (P; látková konc. [µmol/l] *)
00617

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Anaerobní odběr, zabraňte hemolýze. Hemolýza zvyšuje koncentraci amoniaku, erytrocyty obsahují 2-3krát vyšší koncentraci amoniaku než plazma. Dodržte poměr protisrážlivého činidla a krve, zkumavka musí být zcela naplněna krví. Ihned po odběru uzavřete a transportujte na ledu tak, aby analýza byla provedena do 20 minut po odběru (doporučuje se, aby analýza byla provedena ihned po odběru).
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 20 min při doporučené teplotě 1°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Do 10 minut zcentrifugovat a separovat plazmu, držet na ledu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 4 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita několik hodin v ledové lázni v uzavřené nádobce. Dlouhodobé skladování plazmy při -30 °C.


Viz též:
P_Amoniak
Amoniak
P
*
Látková koncentrace