SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Androstendion

AndrostendionP_Androstendion

Androstendion (P; látková konc. [nmol/l] *)


Androstendion (P; látková konc. [nmol/l] *)

Androstendion (P; látková konc. [nmol/l] *)
08117

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat vždy ráno.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně odseparovat po centrifugaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
2 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 r


Viz též:
P
*
Látková koncentrace