SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

APC-rezistence (s def. FV) - APTT s APC

APC-rezistence (s def. FV) - APTT s APCP_APC-rezistence (s def. FV) - APTT s APC

APC-rezistence (s def. FV) - APTT s APC (P; čas [s] *)


APC-rezistence (s def. FV) - APTT s APC (P; čas [s] *)

APC-rezistence (s def. FV) - APTT s APC (P; čas [s] *)
15692

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (případně 0,129 mol/l - 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je +/- 10 %. Platí pro rozmezí hematokritu 0,25 - 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut, 2500 g a při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.


Viz též:
APC-rezistence (s def. FV) - APTT s APC
P
*
Čas