SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

APC-rezistence k aktivovanému proteinu C - poměr

APC-rezistence - ratioP_APC-rezistence - ratio

APC-rezistence - ratio (P; rel. čas [1] výpočet)


APC-rezistence - ratio (P; rel. čas [1] výpočet)

APC-rezistence - ratio (P; rel. čas [1] výpočet)
07727

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
2 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden


Viz též:
APC-rezistence - ratio
P
Výpočet
Relativní čas