SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Aktivovaný parciální tromboplastinový test

APTTP_APTT

APTT (P; čas [s] *)

B_APTT

APTT (B; čas [s] *)


APTT (P; čas [s] *)

APTT (P; čas [s] *)
03455

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy. Při heparinové léčbě je stabilita plazmy pouze 1 hodina.


Viz též:
APTT
P
*
ČasAPTT (B; čas [s] *)

APTT (B; čas [s] *)
07728

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h


Viz též:
APTT
B
*
Čas