SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

APTT necitlivý na lupus antikoagulans

APTT LA necitlivýP_APTT LA necitlivý

APTT LA necitlivý (P; čas [s] *)


APTT LA necitlivý (P; čas [s] *)

APTT LA necitlivý (P; čas [s] *)
12044

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Maximální stabilita u heparinizovaných je 1 hodina - do té doby musí být vzorek zcentrifugován. Pokud ne, heparin se váže na destičkový faktor 4, snižuje se jeho hladina ve vzorku a dojde ke zkreslení výsledku. Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr, nebo druhá centrifugace sesáté plazmy opět 15 minut při 2500 g.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden


Viz též:
APTT LA necitlivý
P
*
Čas