SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

APTT necitlivý na lupus antikoagulans - poměr

APTT LA necitlivý - poměrP_APTT LA necitlivý - poměr

APTT LA necitlivý - poměr (P; rel. čas [1] výpočet)


APTT LA necitlivý - poměr (P; rel. čas [1] výpočet)

APTT LA necitlivý - poměr (P; rel. čas [1] výpočet)
12054

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-70 °C: 16 týden


Viz též:
APTT LA necitlivý - poměr
P
Výpočet
Relativní čas