SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

APTT citlivý na lupus antikoagulans normál

APTT - LA normálP_APTT - LA normál

APTT - LA normál (P; čas [s] *)


APTT - LA normál (P; čas [s] *)

APTT - LA normál (P; čas [s] *)
17418

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Maximální stabilita u heparinizovaných je 1 hodina - do té doby musí být vzorek zcentrifugován. Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 2 x 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 166 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita při -70 °C je 8 týdnů. Stabilita se týká získané plazmy.


Viz též:
P
*
Čas