SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Aktivovaný parciální tromboplastinový test - poměr

APTT - poměrP_APTT - poměr

APTT - poměr (P; rel. čas [1] výpočet)


APTT - poměr (P; rel. čas [1] výpočet)

APTT - poměr (P; rel. čas [1] výpočet)
03465

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy. Při heparinové léčbě je stabilita plazmy pouze 1 hodiny.


Viz též:
P_APTT - poměr
APTT - poměr
P
Výpočet
Relativní čas