SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Protilátky IgG proti králičím imunoglobulinům

Anti-králičí IgGS_Anti-králičí IgG

Anti-králičí IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

P_Anti-králičí IgG

Anti-králičí IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)


Anti-králičí IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

Anti-králičí IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)
06073

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden


Viz též:
S
*
Arbitrární koncentraceAnti-králičí IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

Anti-králičí IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)
06071

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden


Viz též:
P
*
Arbitrární koncentrace