SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Aspartátaminotransferáza

ASTS_AST

AST (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

P_AST

AST (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

UNSFP_AST

AST (Nesp.tekut.(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)


AST (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

AST (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
00920

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Fyzická námaha před odběrem je nevhodná. Zabránit hemolýze a trombolýze (falešně zvýšené výsledky).
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týden


Viz též:
S_AST
AST
S
*
Koncentrace katalytické aktivity
ASTAST (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

AST (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
00918

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze (falešně zvýšené výsledky). Zabránit fyzické námaze před odběrem.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týden


Viz též:
P_AST
AST
P
*
Koncentrace katalytické aktivity
ASTAST (Nesp.tekut.(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)

AST (Nesp.tekut.(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)
08456

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení, se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Větší fyzická námaha 24 hodin před odběrem je nevhodná.


Viz též:
AST
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Koncentrace katalytické aktivity