SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Antitrombin - hmotnostní koncentrace

Antitrombin - hmot. konc.P_Antitrombin - hmot. konc.

Antitrombin - hmot. konc. (P; hmot. konc. [g/l] *)


Antitrombin - hmot. konc. (P; hmot. konc. [g/l] *)

Antitrombin - hmot. konc. (P; hmot. konc. [g/l] *)
09143

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 48 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.


Viz též:
Antitrombin - hmot. konc.
P
*
Hmotnostní koncentrace