SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Protilátky IgA proti transglutamináze

Anti-transglutamináza IgAS_Anti-transglutamináza IgA

Anti-transglutamináza IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

P_Anti-transglutamináza IgA

Anti-transglutamináza IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)


Anti-transglutamináza IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

Anti-transglutamináza IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)
10406

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden


Viz též:
S_Anti-transglutamináza IgA
S
*
Arbitrární koncentraceAnti-transglutamináza IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

Anti-transglutamináza IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)
10404

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden


Viz též:
P
*
Arbitrární koncentrace