SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Beta-2-mikroglobulin

Beta-2-mikroglobulinS_Beta-2-mikroglobulin

Beta-2-mikroglobulin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

P_Beta-2-mikroglobulin

Beta-2-mikroglobulin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

U_Beta-2-mikroglobulin

Beta-2-mikroglobulin (U; hmot. konc. [µg/l] *)


Beta-2-mikroglobulin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Beta-2-mikroglobulin (S; hmot. konc. [mg/l] *)
01071

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Možno stanovit z plazmy (EDTA, heparin).
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stanovuje se přednostně v séru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita je neomezená při -70 °C


Viz též:
Beta-2-mikroglobulin
S
*
Hmotnostní koncentraceBeta-2-mikroglobulin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Beta-2-mikroglobulin (P; hmot. konc. [mg/l] *)
01068

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden


Viz též:
Beta-2-mikroglobulin
P
*
Hmotnostní koncentraceBeta-2-mikroglobulin (U; hmot. konc. [µg/l] *)

Beta-2-mikroglobulin (U; hmot. konc. [µg/l] *)
01074

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Pro nesbíranou moč není vhodný první ranní vzorek, který má obvykle nižší pH než 6,0. Vzorek moče z mikce přeneseme do 10 ml zkumavky obsahující 60 ul 2 mol/l NaOH (důvodem je udržení pH moče v rozmezí 6 - 7).
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 1 d


Viz též:
U_Beta-2-mikroglobulin
Beta-2-mikroglobulin
U
*
Hmotnostní koncentrace