SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Bakterie tyčovité kvalitativně

Bakterie tyčovité kvalitativněU_Bakterie tyčovité kvalitativně

Bakterie tyčovité kvalitativně (U; přítomnost [-] mikroskopie)


Bakterie tyčovité kvalitativně (U; přítomnost [-] mikroskopie)

Bakterie tyčovité kvalitativně (U; přítomnost [-] mikroskopie)
08464

Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Bakterie tyčovité kvalitativně_U
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h


Viz též:
U
Přítomnost