SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Bakterie tyčovité v moč. sedimentu - semikvantitativně

Bakterie tyč. semikvantitativněU_Bakterie tyč. semikvantitativně

Bakterie tyč. semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] *)


Bakterie tyč. semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] *)

Bakterie tyč. semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] *)
03269

Materiál: Moč
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci morfologického vyšetření moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h


Viz též:
U
*
Arbitrární koncentrace