SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Beta-aminoizobutyrát

Beta-aminoizobutyrátS_Beta-aminoizobutyrát

Beta-aminoizobutyrát (S; látková konc. [µmol/l] *)

P_Beta-aminoizobutyrát

Beta-aminoizobutyrát (P; látková konc. [µmol/l] *)

U_Beta-aminoizobutyrát

Beta-aminoizobutyrát (U; látková konc. [µmol/l] *)

DU_Beta-aminoizobutyrát

Beta-aminoizobutyrát (dU; látkový tok [µmol/d] *)

CSF_Beta-aminoizobutyrát

Beta-aminoizobutyrát (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)


Beta-aminoizobutyrát (S; látková konc. [µmol/l] *)

Beta-aminoizobutyrát (S; látková konc. [µmol/l] *)
01083

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.


Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
S
*
Látková koncentraceBeta-aminoizobutyrát (P; látková konc. [µmol/l] *)

Beta-aminoizobutyrát (P; látková konc. [µmol/l] *)
01081

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.


Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
P
*
Látková koncentraceBeta-aminoizobutyrát (U; látková konc. [µmol/l] *)

Beta-aminoizobutyrát (U; látková konc. [µmol/l] *)
01087

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
U
*
Látková koncentraceBeta-aminoizobutyrát (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Beta-aminoizobutyrát (dU; látkový tok [µmol/d] *)
01077

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
dU
*
Látkový tokBeta-aminoizobutyrát (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)

Beta-aminoizobutyrát (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)
08465

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Beta-aminoizobutyrát
Likvor
*
Látková koncentrace