SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Barbituráty

BarbiturátyU_Barbituráty

Barbituráty (U; látková konc. [µmol/l] *)


Barbituráty (U; látková konc. [µmol/l] *)

Barbituráty (U; látková konc. [µmol/l] *)
07165

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit manipulaci se vzorkem.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 týden
2 - 8 °C: 12 týden


Viz též:
U
*
Látková koncentrace