SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Bazofilní segmenty

Bazofilní segmentyBCEL(BM)_Bazofilní segmenty

Bazofilní segmenty (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)

LKC(B)_Bazofilní segmenty

Bazofilní segmenty (Leukocyty (B); num. podíl [1] *)


Bazofilní segmenty (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)

Bazofilní segmenty (Krev. b.(dřeň); num. podíl [1] *)
04648

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.


Viz též:
Bazofilní segmenty
Krev. b.(dřeň)
*
Numerický podílBazofilní segmenty (Leukocyty (B); num. podíl [1] *)

Bazofilní segmenty (Leukocyty (B); num. podíl [1] *)
03480

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit. V případě mikroskopického hodnocení musí nátěry řádně zaschnout.
Poznámka ke stabilitě:
Nefixované nátěry stabilní 5 dnů, nabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě 4 týdny.


Viz též:
Bazofilní segmenty
Leukocyty (B)
*
Numerický podíl