SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Beta-alanin

Beta-alaninS_Beta-alanin

Beta-alanin (S; látková konc. [µmol/l] *)

P_Beta-alanin

Beta-alanin (P; látková konc. [µmol/l] *)

U_Beta-alanin

Beta-alanin (U; látková konc. [µmol/l] *)

DU_Beta-alanin

Beta-alanin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

CSF_Beta-alanin

Beta-alanin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)


Beta-alanin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Beta-alanin (S; látková konc. [µmol/l] *)
01103

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.


Viz též:
Beta-alanin
S
*
Látková koncentraceBeta-alanin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Beta-alanin (P; látková konc. [µmol/l] *)
01101

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.


Viz též:
Beta-alanin
P
*
Látková koncentraceBeta-alanin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Beta-alanin (U; látková konc. [µmol/l] *)
01107

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Beta-alanin
U
*
Látková koncentraceBeta-alanin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Beta-alanin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
01097

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Beta-alanin
dU
*
Látkový tokBeta-alanin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)

Beta-alanin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)
08475

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Beta-alanin
Likvor
*
Látková koncentrace