SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Beta-oxoacyl-CoA-thioláza

Beta-oxothiolázaLYM(VB)_Beta-oxothioláza

Beta-oxothioláza (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)


Beta-oxothioláza (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)

Beta-oxothioláza (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)
09482

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány lymfocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných lymfocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.


Viz též:
Lymfocyty(vB)
*
Poměr katal. aktivita/hmotnost