SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Natriuretický peptid typu B

BNPP_BNP

BNP (P; látková konc. [pmol/l] *)


BNP (P; látková konc. [pmol/l] *)

BNP (P; látková konc. [pmol/l] *)
08130

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovovat pouze v plazmě, jako protisrážlivé činidlo použít EDTA s přísadou aprotininu (500 KIU/ml krve, KIU = kalikreinová jednotka). Před odběrem je nutný klid na lůžku po dobu 20 minut. Okamžitě po odběru umístit zkumavku s krví do lázně s tajícím ledem. Separace erytrocytů v chlazené centrifuze do 1 hodiny od odběru, získanou plazmu okamžitě analyzovat nebo zmrazit na -20 °C, používat pouze plastové nádobky.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 6 h
-20 °C: 1 r


Viz též:
P
*
Látková koncentrace