SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Butyrát

ButyrátLYM(VB)_Butyrát

Butyrát (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)


Butyrát (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)

Butyrát (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)
09488

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 8 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány lymfocyty co nejdříve a za stejných podmínek. Analýza probíhá v nativních lymfocytech, izolace musí tedy probíhat na specializovaném pracovišti.
Poznámka ke stabilitě:
Analýza probíhá v nativních lymfocytech, vzorky se neskladují.


Viz též:
Lymfocyty(vB)
*
Poměr katal. aktivita/hmotnost