SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Cis-9-oktadecenát

Cis-9-oktadecenát



S_Cis-9-oktadecenát

Cis-9-oktadecenát (S; látková konc. [µmol/l] *)

P_Cis-9-oktadecenát

Cis-9-oktadecenát (P; látková konc. [µmol/l] *)


Cis-9-oktadecenát (S; látková konc. [µmol/l] *)

Cis-9-oktadecenát (S; látková konc. [µmol/l] *)
09153

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.


Viz též:
S
*
Látková koncentrace



Cis-9-oktadecenát (P; látková konc. [µmol/l] *)

Cis-9-oktadecenát (P; látková konc. [µmol/l] *)
09151

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.


Viz též:
P
*
Látková koncentrace