SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Vápník celkový

CaS_Ca

Ca (S; látková konc. [mmol/l] *)

P_Ca

Ca (P; látková konc. [mmol/l] *)

U_Ca

Ca (U; látková konc. [mmol/l] *)

DU_Ca

Ca (dU; látkový tok [mmol/d] *)

UNSFP_Ca

Ca (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)


Ca (S; látková konc. [mmol/l] *)

Ca (S; látková konc. [mmol/l] *)
01224

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nutno při odběru zabránit venostáze (nadměrné zatažení manžetou).
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 32 týden


Viz též:
S_Ca
Ca
S
*
Látková koncentrace
Vápník celkovýCa (P; látková konc. [mmol/l] *)

Ca (P; látková konc. [mmol/l] *)
01221

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou, "balanc." heparin
Pokyny k odběru vzorku:
Nutno při odběru zabránit venostáze (nadměrné zatažení manžetou). Pozor na výběr antikoagulačního činidla, přednost má "balancovaný" heparin, méně vhodný je heparinát sodný nebo lithný.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně provést separaci plazmy.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 32 týden


Viz též:
P_Ca
Ca
P
*
Látková koncentrace
Vápník celkovýCa (U; látková konc. [mmol/l] *)

Ca (U; látková konc. [mmol/l] *)
01226

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se obvykle ve sbírané moči. Moč je nutné okyselit. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro přepočet koncentrace.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Moč je nutné okyselit pomocí 6 mol/l HCl na pH = 2,0.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 1 d


Viz též:
Ca
U
*
Látková koncentrace
Vápník celkový (moč)Ca (dU; látkový tok [mmol/d] *)

Ca (dU; látkový tok [mmol/d] *)
01218

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Okyselit 6 mol/l HCl na pH =2.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 1 d


Viz též:
Ca
dU
*
Látkový tokCa (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)

Ca (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)
04950

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy


Viz též:
Ca
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Látková koncentrace