SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Glukuronidáza

GlukuronidázaBCEL(BM)_Glukuronidáza

Glukuronidáza (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)

LKC(B)_Glukuronidáza

Glukuronidáza (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)


Glukuronidáza (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)

Glukuronidáza (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)
09198

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.


Viz též:
Glukuronidáza
Krev. b.(dřeň)
*
Vlastnost (popis)Glukuronidáza (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)

Glukuronidáza (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)
09200

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h


Viz též:
Glukuronidáza
Leukocyty (B)
*
Vlastnost (popis)