SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

CH50 (aktivita komplementu klasickou cestou)

CH50S_CH50

CH50 (S; arb. katal. akt. [arb.j.] *)


CH50 (S; arb. katal. akt. [arb.j.] *)

CH50 (S; arb. katal. akt. [arb.j.] *)
04820

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden


Viz též:
CH50
S
*
Arbitrární katalytická aktivita