SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Hodnocení cytochemického nálezu

Hodnoc. cytoch. nálezuBCEL(BM)_Hodnoc. cytoch. nálezu

Hodnoc. cytoch. nálezu (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)


Hodnoc. cytoch. nálezu (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)

Hodnoc. cytoch. nálezu (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)
09318

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.


Viz též:
Hodnoc. cytoch. nálezu
Krev. b.(dřeň)
*
Vlastnost (popis)