SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Citrát

CitrátS_Citrát

Citrát (S; látková konc. [µmol/l] *)

P_Citrát

Citrát (P; látková konc. [µmol/l] *)

U_Citrát

Citrát (U; látková konc. [mmol/l] *)
Citrát (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)
Citrát (U; látková konc. [mmol/l] chromatografie-GC/MS)
Citrát (U; látková konc. [mmol/l] izotachoforéza)

DU_Citrát

Citrát (dU; látkový tok [mmol/d] *)

CSF_Citrát

Citrát (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)


Citrát (S; látková konc. [µmol/l] *)

Citrát (S; látková konc. [µmol/l] *)
08547

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.


Viz též:
Citrát
S
*
Látková koncentraceCitrát (P; látková konc. [µmol/l] *)

Citrát (P; látková konc. [µmol/l] *)
08545

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.


Viz též:
Citrát
P
*
Látková koncentraceCitrát (U; látková konc. [mmol/l] *)

Citrát (U; látková konc. [mmol/l] *)
01366

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se sbírá do sterilních plastových nebo skleněných nádob určených jen pro tyto účely. Upravit pH moče na hodnotu nižší než 1,7 pomocí 6 mol/l HCl.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
-20 °C: 4 týden


Viz též:
Citrát
U
*
Látková koncentraceCitrát (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)

Citrát (U; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofot. e.p.)
01367

Materiál: Moč
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se sbírá do sterilních plastových nebo skleněných nádob určených jen pro tyto účely. Upravit pH moče na hodnotu nižší než 1,7 pomocí 6 mol/l HCl.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
-20 °C: 4 týden


Viz též:
Citrát
U
Absorpční spektrofotom. e.p.
Látková koncentraceCitrát (U; látková konc. [mmol/l] chromatografie-GC/MS)

Citrát (U; látková konc. [mmol/l] chromatografie-GC/MS)
09208

Materiál: Moč
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se sbírá do sterilních plastových nebo skleněných nádob určených jen pro tyto účely. Upravit pH moče na hodnotu nižší než 1,7 pomocí 6 mol/l HCl.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
-20 °C: 4 týden


Viz též:
Citrát
U
Chromatografie-GC/MS
Látková koncentraceCitrát (U; látková konc. [mmol/l] izotachoforéza)

Citrát (U; látková konc. [mmol/l] izotachoforéza)
01368

Materiál: Moč
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se sbírá do sterilních plastových nebo skleněných nádob určených jen pro tyto účely. Upravit pH moče na hodnotu nižší než 1,7 pomocí 6 mol/l HCl.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
-20 °C: 4 týden


Viz též:
Citrát
U
Izotachoforéza
Látková koncentraceCitrát (dU; látkový tok [mmol/d] *)

Citrát (dU; látkový tok [mmol/d] *)
01363

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč se sbírá 24 hodin do sterilních plastových nebo skleněných nádob určených jen pro tyto účely. Upravit pH moče na hodnotu nižší než 1,7 pomocí 6 mol/l HCl.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden


Viz též:
dU_Citrát
Citrát
dU
*
Látkový tokCitrát (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)

Citrát (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)
08543

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra organických kyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 3 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
Citrát
Likvor
*
Látková koncentrace