SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Kreatinkináza

CKS_CK

CK (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

P_CK

CK (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

CSF_CK

CK (Csf.; konc. katal. akt. [µkat/l] *)


CK (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

CK (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
01391

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná. Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích. Zabraňte hemolýze (falešně zvýšené výsledky).
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týden


Viz též:
CK
S
*
Koncentrace katalytické aktivity
CKCK (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

CK (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
01389

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze (falešně zvýšené výsledky). Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná. Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích. Nepoužívat jiné antikoagulans než heparin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat do 30 minut od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týden


Viz též:
P_CK
CK
P
*
Koncentrace katalytické aktivity
CKCK (Csf.; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

CK (Csf.; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
12452

Materiál: Likvor
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)


Viz též:
CK
Likvor
*
Koncentrace katalytické aktivity