SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Kreatinkináza MB

CK MBS_CK MB

CK MB (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

P_CK MB

CK MB (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)


CK MB (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

CK MB (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
01410

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, ovlivňuje výsledky.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace a separace do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému zamrazení a rozmrazení.


Viz též:
CK MB
S
*
Koncentrace katalytické aktivityCK MB (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

CK MB (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
01407

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát sodný
Pokyny k odběru vzorku:
Nepoužívat jiné antikoagulans než heparin, ostatní inhibují enzymovou aktivitu. Zabránit hemolýze, ovlivňuje výsledky.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace a separace do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Zábranit opakovanému zamrazení a rozmrazení.


Viz též:
P_CK MB
CK MB
P
*
Koncentrace katalytické aktivity