SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Kreatinkináza MB (protein)

CK MB massS_CK MB mass

CK MB mass (S; hmot. konc. [µg/l] *)

P_CK MB mass

CK MB mass (P; hmot. konc. [µg/l] *)


CK MB mass (S; hmot. konc. [µg/l] *)

CK MB mass (S; hmot. konc. [µg/l] *)
01413

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týden


Viz též:
CK MB mass
S
*
Hmotnostní koncentraceCK MB mass (P; hmot. konc. [µg/l] *)

CK MB mass (P; hmot. konc. [µg/l] *)
03311

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Jako antikoagulans použít ev. heparin lithný.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat do 30 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 4 týden


Viz též:
P_CK MB mass
CK MB mass
P
*
Hmotnostní koncentrace