SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Chloridový anion

ClS_Cl

Cl (S; látková konc. [mmol/l] *)

B_Cl

Cl (B; látková konc. [mmol/l] *)

U_Cl

Cl (U; látková konc. [mmol/l] *)

DU_Cl

Cl (dU; látkový tok [mmol/d] *)

CSF_Cl

Cl (Csf.; látková konc. [mmol/l] *)

UNSFP_Cl

Cl (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)


Cl (S; látková konc. [mmol/l] *)

Cl (S; látková konc. [mmol/l] *)
01431

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze případně použít odběrové zkumavky s heparinátem lithným nebo amonným.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 r


Viz též:
S_Cl
Cl
S
*
Látková koncentrace
ChloridyCl (B; látková konc. [mmol/l] *)

Cl (B; látková konc. [mmol/l] *)
01423

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - heparinát lithný
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení z plné krve na vícekanálových analyzátorech iontů, pH a krevních plynů. Odběr žilní, arteriální nebo kapilární krve do kapilár s balancovaným (titrovaným) heparinátem lithným.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě °C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 d
2 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 r


Viz též:
Cl
B
*
Látková koncentraceCl (U; látková konc. [mmol/l] *)

Cl (U; látková konc. [mmol/l] *)
01436

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se ve sbírané moči.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 1 d


Viz též:
Cl
U
*
Látková koncentrace
Chloridy (moč)Cl (dU; látkový tok [mmol/d] *)

Cl (dU; látkový tok [mmol/d] *)
01425

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
2 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 1 r


Viz též:
Cl
dU
*
Látkový tokCl (Csf.; látková konc. [mmol/l] *)

Cl (Csf.; látková konc. [mmol/l] *)
04968

Materiál: Likvor
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.


Viz též:
Cl
Likvor
*
Látková koncentraceCl (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)

Cl (Nesp.tekut.(Punkce); látková konc. [mmol/l] *)
04970

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy


Viz též:
Cl
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Látková koncentrace