SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Esteráza nespecifická

Esteráza nespec.BCEL(BM)_Esteráza nespec.

Esteráza nespec. (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)

LKC(B)_Esteráza nespec.

Esteráza nespec. (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)


Esteráza nespec. (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)

Esteráza nespec. (Krev. b.(dřeň); vlastnost (popis) [-] *)
09213

Materiál: Kostní dřeň
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Kostní dřeň se odebírá aspirační jehlou a vystříkne se na podložní sklo popř. na Petriho misku, ze kterých se pomocí roztěrového skla provádí nátěry.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nátěry kostní dřeně je nutné vytvořit ihned. Po zaschnutí je nutné je přenášet a uchovávat v uzavřeném boxu, aby se na ně nenachytaly prachové částice.


Viz též:
Esteráza nespec.
Krev. b.(dřeň)
*
Vlastnost (popis)Esteráza nespec. (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)

Esteráza nespec. (Leukocyty (B); vlastnost (popis) [-] *)
09215

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Nátěry je nutné vytvořit do pěti hodin od odběru. Přenášet a uchovávat v uzavřeném prostředí, aby se ně nenachytaly prachové částice.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 d
Poznámka ke stabilitě:
Týká se nátěru.


Viz též:
Esteráza nespec.
Leukocyty (B)
*
Vlastnost (popis)