SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Spojovací peptid proinsulinu

C-peptidS_C-peptid

C-peptid (S; látková konc. [pmol/l] *)

P_C-peptid

C-peptid (P; látková konc. [pmol/l] *)

U_C-peptid

C-peptid (U; látková konc. [pmol/l] *)

DU_C-peptid

C-peptid (dU; látkový tok [nmol/d] *)


C-peptid (S; látková konc. [pmol/l] *)

C-peptid (S; látková konc. [pmol/l] *)
01485

Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodné je vyšetření po zátěži.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 8°C.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Při delším skladování je nutno vyvarovat se opakovaného rozmrazování. Stanovení vadí hemolýza.


Viz též:
C-peptid
S
*
Látková koncentraceC-peptid (P; látková konc. [pmol/l] *)

C-peptid (P; látková konc. [pmol/l] *)
01483

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Pro odběr použít jako aditiva EDTA nebo citrátový pufr


Viz též:
P_C-peptid
C-peptid
P
*
Látková koncentraceC-peptid (U; látková konc. [pmol/l] *)

C-peptid (U; látková konc. [pmol/l] *)
03703

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)


Viz též:
C-peptid
U
*
Látková koncentraceC-peptid (dU; látkový tok [nmol/d] *)

C-peptid (dU; látkový tok [nmol/d] *)
12135

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj)
Pokyny k odběru vzorku:
Zaslat vzorek moče z 24-hodinového sběru. Uvést celkový objem.


Viz též:
C-peptid
dU
*
Látkový tok