SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Krystaly struvitu

Krystaly struvituU_Krystaly struvitu

Krystaly struvitu (U; přítomnost [-] *)


Krystaly struvitu (U; přítomnost [-] *)

Krystaly struvitu (U; přítomnost [-] *)
03332

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci morfologického vyšetření moče. Stanovení lze provést i z 5 ml moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h


Viz též:
U
*
Přítomnost