SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Telopeptid kolagenu CTx-beta(mass)

Telopeptid CTx-beta(mass)S_Telopeptid CTx-beta(mass)

Telopeptid CTx-beta(mass) (S; hmot. konc. [ng/l] *)


Telopeptid CTx-beta(mass) (S; hmot. konc. [ng/l] *)

Telopeptid CTx-beta(mass) (S; hmot. konc. [ng/l] *)
12630

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je možno provádět i v plazmě (vyšší stabilita analytu při použití K3EDTA).
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 8 d
-20 °C: 25 týden
Poznámka ke stabilitě:
Opakované zamrazování a rozmrazování vzorků není doporučeno. Vzorky stabilizované azidem nemohou být použity.


Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentrace