SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Cyklosporin A*

Cyklosporin A*B_Cyklosporin A*

Cyklosporin A* (B; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná


Cyklosporin A* (B; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná

Cyklosporin A* (B; hmot. konc. [µg/l] *)
01562

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít K2EDTA , stanovení provádět z plné krve.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 1 týden
Poznámka ke stabilitě:
V plné krvi není závislost na teplotě, v séru nebo plasmě změny s klesající teplotou.


Viz též:
B
*
Hmotnostní koncentrace