SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Cysteinylglycin

CysteinylglycinS_Cysteinylglycin

Cysteinylglycin (S; látková konc. [µmol/l] *)

P_Cysteinylglycin

Cysteinylglycin (P; látková konc. [µmol/l] *)


Cysteinylglycin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Cysteinylglycin (S; látková konc. [µmol/l] *)
08591

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum není vhodné pro toto stanovení.


Viz též:
S
*
Látková koncentraceCysteinylglycin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Cysteinylglycin (P; látková konc. [µmol/l] *)
08589

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Krev na stanovení vyžaduje speciální podmínky odběru. Nejspolehlivější výsledky poskytne odběr pacienta na specializovaném pracovišti.


Viz též:
P
*
Látková koncentrace