SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

D Dimery (FEU)

D Dimery (FEU)S_D Dimery (FEU)

D Dimery (FEU) (S; hmot. konc. [mg/l] *)

P_D Dimery (FEU)

D Dimery (FEU) (P; hmot. konc. [mg/l] *)


D Dimery (FEU) (S; hmot. konc. [mg/l] *)

D Dimery (FEU) (S; hmot. konc. [mg/l] *)
16435

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Srážlivá krev, případně speciální odběrové zkumavky, které jsou obsažené v setu.


Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceD Dimery (FEU) (P; hmot. konc. [mg/l] *)

D Dimery (FEU) (P; hmot. konc. [mg/l] *)
16432

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.


Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentrace