SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

D Dimery

D DimeryS_D Dimery

D Dimery (S; hmot. konc. [mg/l] *)
D Dimery (S; hmot. konc. [mg/l] imunoprecip. v roztoku)

P_D Dimery

D Dimery (P; hmot. konc. [mg/l] *)
D Dimery (P; hmot. konc. [mg/l] IA)


D Dimery (S; hmot. konc. [mg/l] *)

D Dimery (S; hmot. konc. [mg/l] *)
03494

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Používají se speciální odběrové zkumavky, které jsou obsažené v setu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nejprve se sérum inkubuje při 37 °C, pak následuje centrifugace vzorku 20 minut při 2500 g. Získá se sérum, ze kterého se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden


Viz též:
D Dimery
S
*
Hmotnostní koncentraceD Dimery (S; hmot. konc. [mg/l] imunoprecip. v roztoku)

D Dimery (S; hmot. konc. [mg/l] imunoprecip. v roztoku)
17423

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Používají se speciální odběrové zkumavky, které jsou obsažené v setu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nejprve se sérum inkubuje při 37 °C, pak následuje centrifugace vzorku 20 minut při 2500 g. Získá se sérum, ze kterého se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden


Viz též:
D Dimery
S
Imunoprecipitace v roztoku
Hmotnostní koncentraceD Dimery (P; hmot. konc. [mg/l] *)

D Dimery (P; hmot. konc. [mg/l] *)
03492

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku 10 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 8 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.


Viz též:
D Dimery
P
*
Hmotnostní koncentraceD Dimery (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

D Dimery (P; hmot. konc. [mg/l] IA)
16179

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.


Viz též:
D Dimery
P
IA
Hmotnostní koncentrace