SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Digoxin

DigoxinS_Digoxin

Digoxin (S; látková konc. [nmol/l] *)

P_Digoxin

Digoxin (P; látková konc. [nmol/l] *)


Digoxin (S; látková konc. [nmol/l] *)

Digoxin (S; látková konc. [nmol/l] *)
01604

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr nejméně 6, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci, steady state je dosažen nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace. Pro přepočet na µg/l vynásobte hodnotu faktorem 0,78. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 r


Viz též:
Digoxin
S
*
Látková koncentraceDigoxin (P; látková konc. [nmol/l] *)

Digoxin (P; látková konc. [nmol/l] *)
01602

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans lze použít K2EDTA a heparin litný. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 týden
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 1 r


Viz též:
P_Digoxin
Digoxin
P
*
Látková koncentrace