SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

2,8-dihydroxyadenin

2,8-dihydroxyadeninS_2,8-dihydroxyadenin

2,8-dihydroxyadenin (S; látková konc. [µmol/l] *)

P_2,8-dihydroxyadenin

2,8-dihydroxyadenin (P; látková konc. [µmol/l] *)

U_2,8-dihydroxyadenin

2,8-dihydroxyadenin (U; látková konc. [µmol/l] *)

CSF_2,8-dihydroxyadenin

2,8-dihydroxyadenin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)


2,8-dihydroxyadenin (S; látková konc. [µmol/l] *)

2,8-dihydroxyadenin (S; látková konc. [µmol/l] *)
08639

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.


Viz též:
2,8-dihydroxyadenin
S
*
Látková koncentrace2,8-dihydroxyadenin (P; látková konc. [µmol/l] *)

2,8-dihydroxyadenin (P; látková konc. [µmol/l] *)
08637

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.


Viz též:
2,8-dihydroxyadenin
P
*
Látková koncentrace2,8-dihydroxyadenin (U; látková konc. [µmol/l] *)

2,8-dihydroxyadenin (U; látková konc. [µmol/l] *)
08641

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
2,8-dihydroxyadenin
U
*
Látková koncentrace2,8-dihydroxyadenin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)

2,8-dihydroxyadenin (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)
08635

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra purinů a pyrimidinů.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
2,8-dihydroxyadenin
Likvor
*
Látková koncentrace