SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

APTT pacienta stanovený při destičkovém neutralizačním

DNT - APTT pacientaP_DNT - APTT pacienta

DNT - APTT pacienta (P; čas [s] *)


DNT - APTT pacienta (P; čas [s] *)

DNT - APTT pacienta (P; čas [s] *)
11199

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace vzorku dvakrát 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Při zamrazení je nutná filtrace přes trombocytární filtr.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita při -70 °C 6 měsíců. Stabilita se týká získané plazmy.


Viz též:
DNT - APTT pacienta
P
*
Čas