SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Dopamin

DopaminS_Dopamin

Dopamin (S; látková konc. [nmol/l] *)

P_Dopamin

Dopamin (P; látková konc. [nmol/l] *)

U_Dopamin

Dopamin (U; látková konc. [nmol/l] *)

DU_Dopamin

Dopamin (dU; látkový tok [nmol/d] *)


Dopamin (S; látková konc. [nmol/l] *)

Dopamin (S; látková konc. [nmol/l] *)
01636

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum je méně vhodné než plazma. Dieta a příprava pacienta shodná se stanovením v plazmě. Transportovat na ledu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Odstředit v chlazené centrifuze a ihned separovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týden


Viz též:
S
*
Látková koncentraceDopamin (P; látková konc. [nmol/l] *)

Dopamin (P; látková konc. [nmol/l] *)
01634

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Před odběrem dieta, poslední 4 hodiny nejíst a nepít. Minimálně na 3 dny vysadit antihypertenziva. 30 minut před odběrem ležet se zavedeným žilním katetrem. Jako antikoagulans použít heparinát sodný nebo lithný, případně K2EDTA, jako antioxidans glutathion. Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týden


Viz též:
P
*
Látková koncentraceDopamin (U; látková konc. [nmol/l] *)

Dopamin (U; látková konc. [nmol/l] *)
01638

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodný pouze sběr moči za 12 nebo 24 hodin.


Viz též:
U
*
Látková koncentraceDopamin (dU; látkový tok [nmol/d] *)

Dopamin (dU; látkový tok [nmol/d] *)
01632

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Jako konzervační činidlo použít 10 ml 6 mol/l HCl, moč uchovávat v lednici. Vysadit minimálně 2 dny před sběrem antihypertenziva.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týden


Viz též:
dU
*
Látkový tok