SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Protilátky proti povrch. antig. erytrocytů - nepravid.

Anti-erytrocytyS_Anti-erytrocyty

Anti-erytrocyty (S; přítomnosti - seznam [-] *)


Anti-erytrocyty (S; přítomnosti - seznam [-] *)

Anti-erytrocyty (S; přítomnosti - seznam [-] *)
05219

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení, se separačními granulemi
Pokyny k odběru vzorku:
V případě podezření na antierytrocytární chladové protilátky je nutný odběr a transport za tepla - viz Pokyny pro oddělení.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Zpracováním vzorku se rozumí centrifugace vzorku a stažení séra.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 h
2 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Na mikrotitrační destičce se neprovádí screening chladových protilátek. Proto je doba od odběru do zpracování vzorku odlišná od vzorků určených k vyšetření na gelech. Stabilita zamražených sér je dlouhodobá, obecně 1-2 roky.


Viz též:
S
*
Přítomnosti - seznam