SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Povrchové erytrocytární antigeny Rh systému

Antigeny Rh na erytrocytechERC(B)_Antigeny Rh na erytrocytech

Antigeny Rh na erytrocytech (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)


Antigeny Rh na erytrocytech (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)

Antigeny Rh na erytrocytech (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)
05231

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení, se separačními granulemi
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 7 d


Viz též:
Erytrocyty (B)
*
Přítomnost