SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Buňky přechodného epitelu, semikvantitativně

Buňky přechodného epitelu, semikvantitativněU_Buňky přechodného epitelu, semikvantitativně

Buňky přechodného epitelu, semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] *)


Buňky přechodného epitelu, semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] *)

Buňky přechodného epitelu, semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] *)
03347

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci morfologického vyšetření moče. Stanovení lze provést i z pěti ml moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h


Viz též:
U
*
Arbitrární koncentrace