SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Erytrocyty

ErytrocytyB_Erytrocyty

Erytrocyty (B; num. konc. [10^12/l] *)

U_Erytrocyty

Erytrocyty (U; num. konc. [10^6/l] *)

CSF_Erytrocyty

Erytrocyty (Csf.; num. konc. [10^6/l] *)

JOF_Erytrocyty

Erytrocyty (Kloubní tekutina; num. konc. [10^6/l] *)

PRD(PT)_Erytrocyty

Erytrocyty (Perit. dialyzát(Pt); num. konc. [10^12/l] *)

SU_Erytrocyty

Erytrocyty (sU; num. tok [1/s] *)

UNSF_Erytrocyty

Erytrocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^12/l] *)


Erytrocyty (B; num. konc. [10^12/l] *)

Erytrocyty (B; num. konc. [10^12/l] *)
01673

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní, arteriální, nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
V rutinním provoze je nutné vzorek krve měřit nejdříve 20-30 minut od odběru. Před analýzou je nutné krev dobře šetrně promíchat 5-10 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h


Viz též:
Erytrocyty
B
*
Numerická koncentrace
ErytrocytyErytrocyty (U; num. konc. [10^6/l] *)

Erytrocyty (U; num. konc. [10^6/l] *)
03355

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci vyšetření Hamburgerova sedimentu. Sděluje se jako počet erytrocytů eliminovaných za sekundu. Používejte návod pro pacienta.


Viz též:
Erytrocyty
U
*
Numerická koncentraceErytrocyty (Csf.; num. konc. [10^6/l] *)

Erytrocyty (Csf.; num. konc. [10^6/l] *)
03513

Materiál: Likvor
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Po zhotovení cytologického preparátu a obarvení (May-Grunwald, Giemsa-Romanowski) je stabilita trvalá.


Viz též:
Erytrocyty
Likvor
*
Numerická koncentraceErytrocyty (Kloubní tekutina; num. konc. [10^6/l] *)

Erytrocyty (Kloubní tekutina; num. konc. [10^6/l] *)
14014

Materiál: Kloubní tekutina
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev šetrně promíchat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h


Viz též:
Erytrocyty
Kloubní tekutina
*
Numerická koncentraceErytrocyty (Perit. dialyzát(Pt); num. konc. [10^12/l] *)

Erytrocyty (Perit. dialyzát(Pt); num. konc. [10^12/l] *)
03515

Materiál: Peritoneální dialyzát (z pacienta)
Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné vzorek šetrně promíchat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h


Viz též:
Erytrocyty
Periton. dialyzát(Pt)
*
Numerická koncentraceErytrocyty (sU; num. tok [1/s] *)

Erytrocyty (sU; num. tok [1/s] *)
03353

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci vyšetření Hamburgerova sedimentu. Sděluje se jako počet erytrocytů eliminovaných za sekundu. Používejte návod pro pacienta.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Objem moče změřit s přesností na jeden mililitr. Moč dobře promíchat a odlít do zkumavky k tomu určené.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
Poznámka ke stabilitě:
Stanovení musí být provedeno maximálně do dvou hodin od ukončení sběru moče.


Viz též:
Erytrocyty
Moč za sekundu
*
Numerický tokErytrocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^12/l] *)

Erytrocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^12/l] *)
09239

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné vzorek šetrně promíchat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h


Viz též:
Erytrocyty
Nespecifikovaná tekutina
*
Numerická koncentrace