SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Erytrocyty

ErytrocytyUNSF_Erytrocyty

Erytrocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] *)


Erytrocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] *)

Erytrocyty (Nesp. tekutina; num. konc. [10^6/l] *)
16184

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné vzorek šetrně promíchat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h


Viz též:
Erytrocyty
Nespecifikovaná tekutina
*
Numerická koncentrace